CZĘŚĆ II - MODUŁ 1

Wprowadzenie do podstaw przedsiębiorczości cyfrowej

Wprowadzenie

Technologia Informacyjna i Komunikacyjna (ICT) jest rozszerzonym terminem dla Technologii Informacyjnej (IT), który podkreśla zunifikowaną komunikację oraz integrację telekomunikacji (linie telefoniczne i połączenia bezprzewodowe), komputerów (oprogramowanie – software i middleware, pamięć masowa) i systemów audiowizualnych, aby umożliwić użytkownikom dostęp do informacji, ich przechowywanie, przesyłanie i wykorzystywanie.

ICT zapewnia:
Informacje odnoszą się do wiedzy uzyskanej z książek, badań lub studiów. Informacje stają się coraz ważniejsze dla produktywnego życia, dając początek Wiekowi Informacyjnemu.

Komunikacja to akt przekazywania wiadomości - proces, w którym informacje są wymieniane między osobami za pomocą symboli (znaków lub interakcji słownych). Komunikacja jest niezbędna do zdobywania wiedzy.

Technologia to wykorzystanie wiedzy naukowej, doświadczenia i zasobów do tworzenia procesów i produktów spełniających ludzkie potrzeby. Komunikacja jest wzmocniona dzięki technologii. 

Przedsiębiorczość cyfrową można zdefiniować jako obejmującą „nowe przedsięwzięcia i transformację istniejącego biznesu poprzez tworzenie i stosowanie nowatorskich technologii cyfrowych. Przedsiębiorstwa Cyfrowe charakteryzują się wysokim stopniem wykorzystania nowych technologii cyfrowych (w szczególności rozwiązań społecznych, mobilnych, analitycznych i rozwiązań w chmurze) w celu usprawnienia operacji biznesowych, wymyślania nowych (cyfrowych) modeli biznesowych, wyostrzania analizy biznesowej i nawiązywania kontaktów z klientami i zainteresowanymi stronami za pośrednictwem nowych (cyfrowych) kanałów”.

Komponent cyfrowy jest rozwijany wśród platform cyfrowych, które łączą producentów i konsumentów i ułatwiają wymianę towarów, usług lub waluty społecznej, umożliwiając tworzenie wartości dla wszystkich za pośrednictwem cyfrowego krajobrazu.

Chcieć wiedzieć więcej? Sprawdź OBERZYJ FILM PONIŻEJ!
Więcej na temat Co to jest przedsiębiorczość cyfrowa 

Chcieć wiedzieć więcej? Sprawdź OBERZYJ FILM PONIŻEJ!
Więcej na temat Co to jest przedsiębiorczość cyfrowa

Jeśli chcesz odnieść sukces jako przedsiębiorca cyfrowy, musisz poznać wiele tematów, w tym:

Podstawowe koncepcje ICT
Systemy komputerowe (oprogramowanie/sprzęt)
Wprowadzenie do programowania, baz danych i systemów informacyjnych
Sieć komunikacyjna
Internet - Web 2.0
Kwestie bezpieczeństwa ICT
Innowacje ICT 

Istnieje kilka umiejętności, które powinien zdobyć przedsiębiorca cyfrowy:

Know-how w mediach społecznościowych
Wyszukiwanie i marketing treści
Komunikacja internetowa, medialna i mobilna
Strategia i planowanie 

Obejrzyj film - Luka w umiejętnościach cyfrowych i przyszłość zatrudnienia w 2020 r

Czego potrzebujesz, aby zostać Przedsiębiorcą Cyfrowym

Na początku będziesz potrzebować tylko komputera z dostępem do internetu. Ale oprócz wyposażenia niezbędne są pewne cechy, dzięki którym możesz wyróżnić się na tle konkurencji.

Ciekawość: dlatego, że tylko dzięki badaniom rynku i zachowań konsumentów można znaleźć przestrzeń do działania i zaoferować rozwiązanie, które naprawdę podnosi wartość życia ludzi.
Gotowość do nauki/zdobycia specjalizacji: jeśli jesteś bardzo ciekawy, ale nie lubisz się uczyć, cyfrowa przedsiębiorczość nie jest dla ciebie. Konieczne jest znalezienie równowagi między poszerzaniem swojej wiedzy i wykorzystaniem jej do wprowadzania zmian. Na początek co najmniej godzinę codziennie czytaj wiadomości dotyczące twojego rynku.
Chęć pomocy ludziom: przedsiębiorczość wiąże się znacznie bardziej z identyfikowaniem problemów i możliwością wdrożenia idei, która powoduje pozytywne skutki niż bycie innowacyjnym i tworzenie czegoś nowego 

Przemyśl, że rezygnujesz z tradycyjnego rynku pracy i świadczeń pracowniczych, aby zainwestować w pomysł, o którym jeszcze nie wiesz, czy zadziała. Jeśli więc nie masz żadnych oszczędności lub inwestora, który sfinansuje Twój pomysł, sugerujemy, abyś od teraz zwracał większą uwagę na zarządzanie swoimi pieniędzmi. W idealnym przypadku powinieneś zaoszczędzić kwotę niezbędną na wydatki stałe na co najmniej rok. Jeśli masz rodzinę, powinieneś także porozmawiać z nimi, przedstawić swój pomysł i wyjaśnić, że pewne korekty budżetowe zostaną wprowadzone. W ten sposób wszyscy będą mogli uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Aby być przedsiębiorcą cyfrowym, musisz określić swoje mocne i słabe strony. Wykorzystaj do tego bardzo dobre narzędzie znane jako SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Aby je stworzyć, narysuj tabelę podzieloną na cztery części, z dwoma wierszami i dwiema kolumnami. W pierwszej kolumnie wymień aspekty, które mają pozytywny wpływ, podczas gdy w drugiej, te, które mogą utrudniać rozwój Twojej nowej firmy, jak pokazano poniżej.

swot

 Nisze to segmenty o specyficznych cechach i potrzebach na szerszym rynku działania.

Aby znaleźć dla siebie idealną niszę:

Wymień swoje umiejętności i talenty: wybierz coś, co lubisz robić, a najlepiej to, co już umiesz lub masz wiedzę w tym temacie.

Oceń podaż i popyt: gdybyś założył firmę w tym segmencie, czy miałbyś wystarczająco dużo klientów, aby zarabiać na życie? Wyszukaj określone słowo kluczowe i sprawdź liczbę reklam wyświetlanych w Google. Może to być pomocny wskaźnik.

Bądź na bieżąco z trendami: podobnie jak w przypadku mody, istnieją pewne tematy, które są przejściowymi trendami, takie jak wiadomości i memy, oraz inne, które zawsze wzbudzają zainteresowanie ludzi, niezależnie od tego, kiedy są poruszane, na przykład żywnoś
i zdrowie.  

Aby rozpocząć, musisz kupić domenę dla swojej strony internetowej. Ten krok jest bardzo ważny zarówno dla tych, którzy chcą stworzyć wirtualny sklep, jak i dla tych, którzy będą tworzyć treści.
Przed nabyciem praw do domeny musisz wybrać nazwę, która syntetyzuje Twój pomysł na biznes. Nazwa ta powinna być krótka i łatwa do napisania, aby użytkownicy mogli łatwo znaleźć stronę lub polecić ją znajomym. 

Przed wejściem na rynek musisz potwierdzić, że Twój pomysł na biznes jest naprawdę wykonalny. Aby to zrobić, spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy twój produkt rozwiązuje problem? Który?

Czy możesz zrealizować ten pomysł lepiej niż konkurencja?

Czy twój pomysł jest łatwy do zrozumienia?

Czy jako konsument, kupiłbyś swój produkt?  

Teraz nadszedł czas, aby promować Twoje rozwiązanie i sprzedawać swoje produkty. Dobra strategia reklamowa jest wspierana przez trzy główne aspekty:

Profil konsumenta

Przydatna treść


Kanały komunikacji


Musisz znaleźć odpowiednią grupę odbiorców dla swojej firmy i dostarczać im przydatne treści, gdy tylko tego potrzebują. Ponadto osoby te muszą widzieć wartość oferowanego produktu lub usługi, aby chcieć za to zapłacić.  

eide

Komunikacja w Przedsiębiorczości Cyfrowej

Obecnie komunikacja charakteryzuje się digitalizacją treści informacyjnych.

Termin Komunikacja Cyfrowa odnosi się do wszelkich działań (komunikacyjnych lub marketingowych) ukierunkowanych na promowanie produktów i/lub usług za pośrednictwem mediów cyfrowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, telewizja interaktywna, gry wideo i urządzenia mobilne.

Komunikacja cyfrowa opiera się na interakcjach między potencjalnymi użytkownikami online i dostawcą informacji. Pierwsza interakcja ma miejsce, gdy użytkownik wyszukuje informacje, które oferujesz na stronach swojej witryny.   

Udana komunikacja online opiera się na następujących zasadach:

Dostosowanie do rzeczywistości sieci
Zaspokajanie potrzeb użytkowników odwiedzających twoją witrynę: użyteczność, dostępność odpowiednich odpowiedzi. Niezwykle ważne jest rozważenie 3 różnych perspektyw w każdej komunikacji cyfrowej:

Perspektywa użytkownika: czego chcą użytkownicy
Perspektywa korporacyjna: zapewnienie odpowiedzi na oczekiwania
Perspektywa techniczna: praktyki zgodne z realnymi technologiami

Kontrolowana strategia cyfrowej komunikacji online
Internet wygenerował własne filtry komunikacyjne. Informacje są digitalizowane i indeksowane, aby każdy mógł je znaleźć. Dlatego musisz zaspokoić istniejące zapotrzebowanie. Strategia cyfrowa ma na celu optymalizację ścieżki użytkownika na używanych platformach.

Media społecznościowe dla lepszych interakcji
Media społecznościowe, blogi i fora dzielą się informacjami, które mają znacznie dłuższą żywotność niż standardowe pisma i są dostępne dla każdego.

Komunikacja mobilna
Dzisiaj smartfony i tablety są głównymi narzędziami użytkowników do codziennej komunikacji.

Tworzenie treści i zarządzanie nimi
Komunikacja online oznacza tworzenie różnorodnych treści, które odnoszą się przede wszystkim do wymagań odwiedzających. Musisz stworzyć treść, która zawiera odpowiedzi na pytania użytkowników (wybierz najbardziej odpowiednie sieci społecznościowe dla widoczności Twojej firmy).

Tworzenie treści cyfrowych ma fundamentalne znaczenie dla każdej strategii cyfrowej
Po zidentyfikowaniu grupy docelowej istnieje kilka kroków, które mogą pomóc poprawić jakość i wpłynąć na proces tworzenia treści cyfrowych.

Zdefiniuj cel
Różne rodzaje treści mają różne cele. Określając cel na początku procesu tworzenia treści, osiągniesz pożądane rezultaty.

Twórz przydatne treści wysokiej jakości
Każda treść musi być użyteczna i odpowiednia dla grupy docelowej. Im bardziej użyteczna jest treść, tym łatwiej będzie odwiedzającym dzielić się nią z innymi w swoich kręgach.

Promuj treści w mediach społecznościowych
Zawartość, którą udostępniasz w każdej witrynie, powinna być unikalna, aby dać twoim obserwatorom powód do śledzenia Cię w więcej niż jednej sieci

Użyj zdjęć i multimediów
Zdjęcia, infografiki i filmy są warte ponad tysiąc słów! 

Netykieta odnosi się do zasad ogólnego zachowania w internecie, których należy przestrzegać w sieci, aby uczynić swoje życie lepszym.

Termin netykieta opisuje protokół, który należy stosować podczas nawiązywania „kontaktu” elektronicznego. Protokół ten jest tworzony przez użytkowników internetu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i zapewnić pewien poziom w komunikacji, a tym samym zwalczać problemy sieciowe, takie jak oszustwa, spam lub plotki.

In Netiquette there are 10 basics rules and some recommendations to follow:

1. Be polite and use common courtesy: treat people with respect, measure the words you say.
2. Behave as in real life: be respectful and behave according to the common rules of society and cyberspace.
3. Know where you are in cyberspace: before participating in an activity on the Internet, you should respect behaviors, customs and rules of the site.
4. Respect time and bandwidth of others: be sure that what you send is relevant
5. Respect writing styles: be simple, nice, polite and do not use offensive language. 
6. Share the knowledge: share your knowledge with other people in the network and cyberspace.
7. Keep disputes under control: stay out of discussions that you do not master.
8. Respect everybody’s privacy: do not read other people's emails, do not look at their files, etc.
9. Do not abuse of the know-how that you may have: knowledge does not give you the right to take advantage of others.
10. Forgive others for their mistakes: you should never judge someone for their failures. Help or make suggestions when you find a mistake 

Podsumowanie

Czujesz, że poprawiłeś już swoje umiejętności w zakresie cyfrowej przedsiębiorczości? Zrób ten test i sprawdź!

T

Finansowane przez Program Erasmus+ Program Unii Europejskiej

Komisja Europejska wspiera tworzenie tej publikacji, ale nie popiera treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie treści w niej zawartych.

 2019 Projekt EIDE
Opracowanie graficzne KLEINON