EIDE SZKOLENIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CYFROWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bezpłatny kurs internetowy dla uczniów szkół zawodowych, którego celem jest podniesienie/poprawienie ich przedsiębiorczości związanej z inteligencją emocjonalną oraz umiejętnościami cyfrowymi.

Kliknij, aby rozpocząć, przewijaj, aby dowiedzieć się więcej. 

EIDE Kurs e-learningowy dla uczniów - Intelligencja emocjonalna oraz przedsiębiorczość cyfrowa

Podstawową grupą docelową tego kursu jest młodzież ze szkół zawodowych w wieku 15-19 lat, ale może być przydatny także dla nowych absolwentów/praktykantów lub dla każdego chcącego zrozumieć związek między inteligencją emocjonalną, cyfryzacją a sukcesem w przedsiębiorczości.

Kompatybilny

Ten kurs e-learningowy jest dostępny na komputerach stacjonarnych lub urządzeniach mobilnych

Interaktywny

Zawiera interaktywne zasoby, animowane videa oraz testy, aby ocenić twoją wiedzę.

We własnym tempie

Sam wybierasz, ile czasu poświęcisz na kurs oraz jak długo będziesz z nim pracował.

Część I - Inteligencja emocjonalna dla przedsiębiorców

Moduł 1- Czym jest oraz czym nie jest inteligencja emocjonalna?

Uświadomisz sobie znaczenie emocji w powodzeniu/sukcesie przedsiębiorstwa, a także zrozumiesz, że ani standardowa inteligencja, ani inteligencja emocjonalna same w sobie nie pozwalają przewidzieć wyników przywódczych ani sukcesu biznesowego.

Moduł 2 – Inteligencja emocjonalna a wydajność w miejscu pracy

Przedstawione zostaną ci dowody potwierdzające, że wysoki poziom inteligencji emocjonalnej pozytywnie wpływa na wydajność w pracy, produktywność, rentowność oraz poprawia jakość pracy i życia.

Moduł 3 – Rozpoznawanie, ułatwianie, rozumienie i regulowanie osobistych emocji 

Poprawisz rozumienie typów emocji (negatywnych, pozytywnych, drugorzędnych) i ich roli w: uwadze, kreatywnym myśleniu, rozwiązywaniu problemów, identyfikacji błędów, motywacji.

Moduł 4 - Empatia. Rozumienie innych. 

Wzmocnisz swoją empatię i umiejętność identyfikacji/uczestniczenia w emocjach innych
oraz dostosowania swojego zachowania do okoliczności. 


Moduł 5 - Inteligentny emocjonalnie przywódca. Coaching pracowników.

Jako przyszły lider, zrozumiesz, w jaki sposób zaprzestanie przedmiotowego traktowania twoich pracowników (traktowanie twoich pracowników jak maszyny lub istoty w pełni racjonalne) może podnieść ich produktywność i wydajność.

Moduł 6 – Przedsiębiorca inteligentny emocjonalnie. Rozumienie potrzeb klientów.

Uświadomisz sobie znaczenie rozpoznania emocji będących przyczyną zachowań klientów oraz wychodzenia na przeciw ich oczekiwaniom.Część II – Przedsiębiorczość cyfrowa

Moduł 1 – Wstęp do podstaw przedsiębiorczości cyfrowej

Zdobędziesz większą świadomość oraz wiedzę na temat znaczenia przedsiębiorczości cyfrowej dla rozwoju cyfrowego;

Moduł 2 – Przedsiębiorczość cyfrowa dla start-upów

Zrozumiesz, w jaki sposób narzędzia cyfrowe moga ułatwić osiagnięcie sukcesu, a także zmniejszyć początkowe inwestycje oraz koszty start-upu.

Moduł 3 - Internet jako podstawowy kanał sprzedaży. 

Marketing on-line. Handel elektroniczny. Poszerz swoją wiedzę na temat głównych zasad oraz narzędzi handlu elektronicznego, a także zachowań klientów on-line.

Moduł 4 – Wykorzystanie mediów społecznościowych oraz pracy w sieci w celu budowania rozpoznawalności i przychodów firmy. Reputacja on-line. 

Zapoznaj się z potencjałem mediów społecznościowych w roli kanału reklamowego.


Moduł 5 – Ucyfrowienie twojej firmy. Redukcja kosztów orza zwiększenie efektywności.

Zapoznanie się z podstawami współpracy on-line, narzędziami oraz techniką pracy biurowej

Moduł 6 – Dlaczego potrzebujesz pracowników posiadających umiejętności cyfrowe? Jak zwiększać umiejętności cyfrowe swoich pracowników.

Cenne wskazówki, w jaki sposów rozwijać kompetencje cyfrowe zatrudnionych.

T

Finansowane przez Program Erasmus+ Program Unii Europejskiej

Komisja Europejska wspiera tworzenie tej publikacji, ale nie popiera treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie treści w niej zawartych.

 To jest bezpłatne źródło nauczania

Bezpłatny dostęp do użytku, adaptacji oraz wykorzystywania w pracy pod warunkiem niewykorzystywania komercyjnego, a także wskazywania twórcy (Projekt EIDE 2018-1-PL01-KA202-050863). Więcej informacji poniżej

 2019 Projekt EIDE
Opracowanie graficzne KLEINON