CZĘŚĆ I - MODUŁ 2

Inteligencja emocjonalna a wydajność w miejscu pracy

Inteligencja emocjonalna a wydajność w miejscu pracy                            

W poprzedniej części zobaczyliśmy, że «inteligencja emocjonalna odnosi się do tego, jak dobrze sobie radzimy w relacjach i obejmuje 4 domeny:
- samoświadomość
- samozarządzanie
- empatia
- wszystkie elementy razem w relacjach»

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy czujemy się zmęczeni, sfrustrowani lub niepewni i dlatego nie jesteśmy w stanie dobrze wypaść na egzaminie, posprzeczać się z przyjacielem lub słabo wypaść w konkursie/zawodach. Wszystko z powodu nienajlepszej dyspozycji/słabego stanu naszego umysłu.

Nasz stan emocjonalny wpływa bezpośrednio na nasze zachowanie, włączając w to naszą wydajność w pracy. Dlatego umiejętność identyfikacji/rozpoznania własnych i cudzych emocji oraz zarządzania nimi pozwala zminimalizować lub zmaksymalizować ich wpływ na nasze zachowanie.

Czy to znaczy, że zawiedziesz przy podejmowaniu ważnej decyzji, w rozmowie o pracę, czy w spotkaniu biznesowym, mając z powodu pechowego zbiegu okoliczności akurat zły dzień? Ewentualnie popełnisz błąd przy obsłudze klienta?

Odpowiedź na te pytania zależy od stopnia rozwoju twojej inteligencji emocjonalnej.

Oczywiście, wpływ na nasze emocje ma zarówno życie osobiste, jak i to, co się dzieje w naszym miejscu pracy. Oba czynniki wpływają na jakość i wydajność naszej pracy.

Nikt nie jest obojętny na to, co dzieje się wokół niego, ale są lepsze lub gorsze sposoby reagowania na różne sytuacje. Rozpoznając i zarządzając naszymi emocjami będziemy zawsze w stanie odpowiednio zareagować.

W module 1 zapoznałeś się z pewnymi ćwiczeniami, które możesz zastosować w praktyce (szczególnie pomocne może być ćwiczenie 2, zarządzanie sytuacjami stresowymi, bardzo częstymi w miejscu pracy).

Wpływ emocji na zachowanie w miejscu pracy niekoniecznie musi być zły, jednakże inteligencja emocjonalna jest ważnym narzędziem poprawy naszej skuteczności i wydajności.  

Inteligencja emocjonalna przedsiębiorcy                      

Jest wiele definicji „przedsiębiorcy” lub „przedsiębiorczości”, ale używając pochodzącej z dokumentu „Struktura kompetencji w przedsiębiorczości”, EntreComp1:


Przedsiębiorczość w szerokim ujęciu, może być zdefiniowana jako zdolność do wcielenia pomysłów w życie. Pomysłów, które stanowią wielką wartość dla kogoś innego niż my. 

EntreComp

EntreComp definiuje 15 różnych kompetencji związanych z przedsiębiorczością.

Inteligencja emocjonalna jest składową większości z nich, lecz jest szczególnie ważna dla następujących:

Samoświadomość i poczucie własnej skuteczności
Motywacja i wytrwałość
Mobilizowanie innych
Radzenie sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem
Praca z innymi  

Samoświadomość i poczucie własnej skuteczności (self-efficacy). To jest jedna z kompetencji przedsiębiorcy, według EntreComp. W jaki sposób inteligencja emocjonalna pomaga poszerzyć te kompetencje, a tym samym być bardziej przedsiębiorczym? Będąc świadomymi naszych wartości, naszych sił i słabości. Tylko w ten sposób możemy zidentyfikować to, co dla nas ważne, co nas napędza, co robimy dobrze, lecz możemy lepiej oraz co robimy źle, a zatem musimy poprawić. Poznamy granice naszych możliwości, jak również nasze marzenia i wiedząc to wszystko, będziemy mogli być bardziej wydajni w pracy oraz będziemy bardziej efektywnie wykorzystywać czas.


Aby trenować tę kompetencję, możesz wykonywać ćwiczenie 1 z modułu 1.  

Ta kompetencja to zdolność skupienia się na własnych celach oraz nie poddawanie się, gdy coś idzie nie po naszej myśli.

Czasami, nawet jeśli dajesz z siebie wszystko, coś się nie udaje. Niepowodzenie jest częścią doświadczenia edukacyjnego i mogą z niego wynikać 2 konsekwencje: może powodować frustrację prowadzącą do rezygnacji lub być wykorzystane jako doświadczenie, dzięki któremu stajesz się mądrzejszy i bardziej odporny.

Ważne jest, jak zareagujesz na porażkę, nie to, że ją zaliczyłeś. Jeśli jesteś w stanie utrzymać motywację i realizować swoje cele (modyfikując działanie w miarę konieczności), to jest to prawdziwy sukces!  

Mobilizacja innych to umiejętność inspirowania, zdobywanie ich poparcia dla siebie lub swoich pomysłów. Jest to bardzo ważne, ponieważ przedsiębiorczy człowiek zawsze potrzebuje wsparcia w celu realizacji swoich pomysłów.
Rzadko jesteśmy w stanie osiągać swój cel samodzielnie, bez współdziałania z innymi! Wiąże się to bezpośrednio ze stylem przywództwa opartym na uznaniu/wynagradzaniu i inspiracji (w przeciwieństwie do wykorzystania władzy).
Najlepszym sposobem mobilizacji innych jest uczynienie ich częścią swojego projektu (swojego celu) od samego początku.

Niezmiernie ważny jest także wybór odpowiednich uczestników projektu. Powinni oni mieć poglądy zbliżone do twoich lub przynajmniej podobne do twoich cele. W innym razie, jeśli twoja propozycja nie ma dla nich znaczenia, mogą stracić motywację.  

Ta kompetencja to zdolność podejmowania decyzji w sytuacji, gdy niepewne są jej konsekwencje. Podejmowanie decyzji nie jest łatwe i nigdy nie możemy być pewni w 100% jej skutków. Nigdy nie masz wszystkich informacji ani pełnego obrazu. Gdybyś usiłował poznać wszystkie dane, ryzykowałbyś sparaliżowanie decyzyjne.

Nie sugerujemy ci podejmowania decyzji bez wcześniejszego rozeznania. Przeciwnie, doradzamy takie postępowanie!
W tym celu możesz używać różnych technik:

Za i przeciw. To bardzo typowy sposób podejmowania decyzji. Wypisujesz w dwóch kolumnach: pozytywne – w jednej, negatywne w drugiej aspekty działania. Mając te 2 listy przed oczami, łatwiej jest podjąć decyzję. Widać wtedy wyraźnie wszystkie za i przeciw oraz można porównać ich znaczenie.

Analiza SWOT (strenghts and weaknesses and possible opportunities and threats). Jest to bardziej zaawansowana metoda podejmowania decyzji, oparta na aktualnych mocnych i słabych stronach oraz możliwych szansach i zagrożeniach.

A co jeśli (What if). Więcej niż technika. Jest to zmiana perspektywy, sposobu patrzenia na podejmowaną decyzję. Zamiast koncentrować się na przewidywanych wynikach (próba oceny przyszłości), zastanowić się nad wynikami innych, odwrotnych decyzji lub zaniechania.

To wideo prezentuje prawdziwe przykłady stanowiące lepsze wytłumaczenie, co rozumiemy pod A co jeśli:

https://www.youtube.com/watch?v=nBCwlmMBmAQ   

Związana z „mobilizacją innych” nie jest tym samym, polega na umiejętności bycia częścią drużyny, współpracy z innymi. Jest bardzo powiązana z empatią oraz umiejętnościami społecznymi (komunikacja, współpraca, przywództwo…), pamiętasz z modułu 1?

Aby być dobrym członkiem zespołu, należy się wykazać wieloma cechami, z których najważniejszymi są:

Komunikatywność i umiejętność słuchania, tzn. potrafimy wyrazić w sposób klarowny swoje poglądy, z szacunkiem odnosząc się do poglądów i opinii innych, biorąc pod uwagę ich zdanie.

Oto wskazówka: słuchaj, aby ROZUMIEĆ, nie tylko POWTARZAĆ.
Być empatycznym, tzn. wczuć się w problemy i obawy innych, jakbyśmy byli na ich miejscu. Czuć ducha współpracy, zawsze być w stanie współpracować z resztą zespołu, aby osiągać wspólne cele. To nie jest konkurencja, ale współpraca. Przede wszystkim rywalizuj tylko ze sobą!
Zaangażowanie i odpowiedzialność, wraz z zespołem, z organizacją, nad wspólnym projektem w duchu własnych wartości wypełnianie swojej roli. 

Samokształcenie

Skierowane na kompetencje:
Autorefleksja, motywacja, wzmocnienie

Oczekiwane wyniki nauczania:
Będziesz w stanie zidentyfikować swoje osiągnięcia I swoje mocne strony.
Będziesz w stanie zmotywować się korzystając z własnego doświadczenia.

Metodologia:
Autorefleksja.

Dlaczego to ćwiczenie jest ważne?
Niepewność, niska samoocena, frustracja… to cechy, które zagrażają naszej zdolności koncentracji, doceniania siebie i motywacji do realizacji naszych celów. Myśląc o sytuacjach, w których odnosiłeś sukcesy, identyfikując powody sukcesu oraz kompetencje, które wykorzystywałeś w dążeniu do celu, poczujesz się bardziej pewny swoich możliwości i zdolności. To jest uczucie, do którego możesz zawsze wrócić, kiedy poczujesz się niepewnie.

Opis ćwiczenia

Wypisz na kartce swoje 5, 10, 20 największych sukcesów/osiągnięć od lat dziecinnych (włączając w to małe osiągnięcia jak i wielkie sukcesy).
Zastanów się, co spowodowało, że odniosłeś te sukcesy? Jakich kompetencji używałeś? Czy to była wytrwałość? Dowcip, poczucie humoru? Twoja zdolność do nawiązywania kontaktów?
Przeczytaj wypisaną listę kiedykolwiek poczujesz się zdołowany. Przekonasz się, że patrząc na wszystko, co osiągnąłeś, zdasz sobie sprawę, że to już dużo oraz, że jeszcze dużo więcej przed tobą!

Skierowane na kompetencje:
Aktywne słuchanie, przywództwo, perswazja

Oczekiwane wyniki:
Będziesz w stanie dzielić się swoimi celami z innymi w sposób, który ich zainspiruje.
Będziesz w stanie stworzyć zespół, który podziela twoje wartości.


Metodologia:
Praca w grupach. Możesz spróbować z przyjaciółmi.

Dlaczego to ćwiczenie jest ważne?

Ważne jest odpowiednie przedstawienie własnego pomysłu, jego znaczenia, dlaczego jest ważne jego wdrożenie oraz wykazanie, że spełnia nasze oczekiwania i wartości. Nie tylko ważne jest jasne przekazanie samej informacji, co najmniej tak samo ważny jest sposób jej przekazania. Możesz pokazać innym swoje zaangażowanie, ale również emocje (entuzjazm, szczęście, motywację). Dzięki temu łatwo stwierdzisz, kto byłby naprawdę zainteresowany dołączeniem do projektu z powodu wyznawania takich samych wartości i entuzjazmu.

Opis ćwiczenia
Wybierz cel, który chciałbyś osiągnąć (może być zawodowy lub osobisty). Zanim się zdecydujesz na realizację tego właśnie celu, spróbuj określić, dlaczego jest dla ciebie samego ważny oraz, co byś czuł po jego osiągnięciu.
Kiedy już to zrozumiesz, porozmawiaj o tym z grupą bliskich ci ludzi: twoją rodziną, przyjaciółmi, kolegami z klasy... Zasięgnij ich opinii, wsłuchując się uważnie w ich zdanie. Spróbuj wybrać osoby podzielające twoje zainteresowanie i entuzjazm wobec twojego pomysłu. Zwracaj uwagę na to, jak reagują; na ich język ciała, mimikę. Czy są aktywni, czy pasywni w rozmowie; są krytyczni, czy zaciekawieni…
Jako wynik własnego ćwiczenia, po tej rozmowie, zapisz na kartce, kto mógłby być w twoim zespole, a kto nie i dlaczego. Sprawdź swoje wnioski z nimi, aby skonfrontować swoje wrażenia z ich opiniami. Zapytaj, dlaczego czuli się przekonani do twojego pomysłu lub dlaczego nie? (Czy powodem były twoje wyjaśnienia? Czy twój entuzjazm lub jego brak? Czy podzielają twoje wartości lub nie? 

Ocena

Czujesz, że poprawiłeś swój EQ? Zrób ten test i sprawdź!

Click here to go to the test

T

Finansowane przez Program Erasmus+ Program Unii Europejskiej

Komisja Europejska wspiera tworzenie tej publikacji, ale nie popiera treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie treści w niej zawartych.

 2019 Projekt EIDE
Opracowanie graficzne KLEINON