CZĘŚĆ II - MODUŁ 6

Dlaczego potrzebujesz pracowników z umiejętnościami cyfrowymi? Jak zwiększyć kompetencje cyfrowe swoich pracowników?

Jakie kluczowe kompetencje są potrzebne w erze cyfrowej?

Technologia Informacyjna i Komunikacyjna (ICT) jest rozszerzonym terminem dla Technologii Informacyjnej (IT), który podkreśla zunifikowaną komunikację oraz integrację telekomunikacji (linie telefoniczne i połączenia bezprzewodowe), komputerów (oprogramowanie – software i middleware, pamięć masowa) i systemów audiowizualnych, aby umożliwić użytkownikom dostęp do informacji, ich przechowywanie, przesyłanie i wykorzystywanie.

ICT zapewnia:
Informacje odnoszą się do wiedzy uzyskanej z książek, badań lub studiów. Informacje stają się coraz ważniejsze dla produktywnego życia, dając początek Wiekowi Informacyjnemu.

Komunikacja to akt przekazywania wiadomości - proces, w którym informacje są wymieniane między osobami za pomocą symboli (znaków lub interakcji słownych). Komunikacja jest niezbędna do zdobywania wiedzy.

Technologia to wykorzystanie wiedzy naukowej, doświadczenia i zasobów do tworzenia procesów i produktów spełniających ludzkie potrzeby. Komunikacja jest wzmocniona dzięki technologii. Czym są kompetencje cyfrowe?
Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych definiuje się jako „zdolność do korzystania z narzędzi cyfrowych do rozwiązywania problemów, tworzenia innowacyjnych projektów i poprawy komunikacji”.

Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych polega na tym, że pracownicy mogą wykorzystywać multimedia w celu czytania i interpretowania tekstu, dźwięków i obrazów. Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych polega na tym, że pracownicy mogą manipulować i oceniać dane, aby nadać im własne znaczenie. Umiejętność cyfrowa obejmuje również posiadanie wiedzy o tym, jak używać technologii do nadawania znaczenia, ale przede wszystkim wykorzystywania jej w sposób odpowiedni do potrzeb.

Kilka przykładów Kompetencji Cyfrowych:

Umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych, wyszukiwarek, wiadomości e-mail, tekstów, blogów, Powerpoint, oprogramowania do tworzenia/edycji wideo

Tworzenie treści za pomocą innowacyjnych środków

Rozwiązywanie problemów

Wiedza o prawach autorskich 

Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych definiuje się jako „zdolność do korzystania z narzędzi cyfrowych do rozwiązywania problemów, tworzenia innowacyjnych projektów i poprawy komunikacji”.

Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych polega na tym, że pracownicy mogą wykorzystywać multimedia w celu czytania i interpretowania tekstu, dźwięków i obrazów. Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych polega na tym, że pracownicy mogą manipulować i oceniać dane, aby nadać im własne znaczenie. Umiejętność cyfrowa obejmuje również posiadanie wiedzy o tym, jak używać technologii do nadawania znaczenia, ale przede wszystkim wykorzystywania jej w sposób odpowiedni do potrzeb.

Kilka przykładów Kompetencji Cyfrowych:

Umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych, wyszukiwarek, wiadomości e-mail, tekstów, blogów, Powerpoint, oprogramowania do tworzenia/edycji wideo

Tworzenie treści za pomocą innowacyjnych środków

Rozwiązywanie problemów

Wiedza o prawach autorskich 

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli identyfikują kluczowe elementy kompetencji cyfrowych w 5 obszarach:

Informacja: artykulacja potrzeb informacyjnych i ocena znaczenie źródła i jego treści.

Komunikacja: interakcja, komunikacja i współpraca za pomocą technologii cyfrowych

Tworzenie treści: tworzenie i edycja treści cyfrowych.

Bezpieczeństwo: ochrona urządzeń, treści, danych osobowych i prywatności w środowisku cyfrowym.

Rozwiązywanie problemów: identyfikacja potrzeb i problemów oraz rozwiązywanie ich w środowisku cyfrowym.

Niezwykle ważne jest posiadanie tych kompetencji nie tylko dla firmy, ale także dla samych pracowników.

Pracownicy wierzą, że technologia cyfrowa przynosi poprawę:
71% z nich identyfikuje korzyści z innowacji dla zespołu, sprawności (69%) i wydajności (68%).

Pracownicy aktywnie poszukują umiejętności cyfrowych i są świadomi tempa zmian.

Zdecydowana większość pracowników (81%) przyznaje, że technologie cyfrowe zmienią sposób, w jaki pracują w kolejnych latach. Większość z nich aktywnie uczy się nowych narzędzi cyfrowych i umiejętności technicznych, aby przystosować się do postępu w cyfryzacji.

Liderzy biznesu muszą być wyczuleni na prawdopodobne obawy pracowników dotyczące cyfrowego środowiska pracy. Największym zmartwieniem pracowników jest presja, aby nadążyć za nowymi technologiami, aby zachować skuteczność, a 70% obawia się, że praca zdalna spowoduje erozję ducha zespołu. 

Czemu ich potrzebujesz?

Nic dziwnego, że młodzi, lepiej wykształceni i na wyższych stanowiskach są bardziej pozytywnie nastawieni do technologii cyfrowych w miejscu pracy.

Aby zwiększyć kompetencje cyfrowe pracowników, pracodawcy muszą:

Zdefiniować luki w umiejętnościach cyfrowych wśród pracowników - określić wymagane umiejętności i poziom kompetencji według stanowiska.

Wspiera
zachowania przywódcze, które napędzają kulturę cyfrową - ustalić wyraźny kierunek, angażować pracowników za pomocą technologii współpracy, aktywnie zachęca
do przekazywania opinii i innowacyjnego myślenia.

Rozwija
wymagane kompetencje cyfrowe wśród pracowników - wykorzystanie nowych metod szkolenia, aby uczyć się za pośrednictwem platform społecznościowych i innych forów internetowych.

Zobacz także interesujące zasoby TUTAJ 

 Pracodawcy potrzebują cyfrowo wykształconych pracowników, ponieważ nowoczesne miejsca pracy wymagają kompetencji cyfrowych, a korzystanie z komputera to dopiero początek.

Ponieważ pracownicy stają się coraz bardziej „cyfrowi”, pracodawcy poszukują nowych pracowników, którzy potrafią cyfrowo posługiwać się miękkimi umiejętnościami, takimi jak współpraca, przekonująca komunikacja, krytyczne myślenie, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Gdy pracownicy mają lepsze umiejętności cyfrowe, organizacja jest bardziej produktywna i konkurencyjna. Dlatego w interesie zarówno jednostek, jak i organizacji, jest inwestowanie w kompetencje cyfrowe w celu identyfikacji, oceny i absorpcji informacji.   

Jak zwiększyć kompetencje cyfrowe swoich pracowników?

Wyzwanie „umiejętności cyfrowe” może być trudne do zrealizowania.

Od czego zacząć, aby podnieść kompetencje cyfrowe swoich pracowników? W jakich obszarach przedsiębiorca powinien inwestować więcej i jakie umiejętności cyfrowe należy wspierać? Ale przede wszystkim, jak skutecznie zwiększyć kompetencje cyfrowe wśród pracowników? 

Łatwe rozwiązanie pasujące do wszystkich zdecydowanie nie działa, jeśli chodzi o zwiększenie kompetencji cyfrowych. Różni pracownicy będą mieli różne poziomy wiedzy. Jeśli przedsiębiorca/firma naprawdę chce zobaczyć korzyści z aktualizacji cyfrowej, którą zdecyduje się wdrożyć, należy zastosować mieszane i ciągłe podejście.

Mieszane i ciągłe podejście oznacza oferowanie pracownikom szerokiego wachlarza rozwiązań i możliwości ciągłego uczenia się, które pozwolą im skutecznie poszerzać swoje umiejętności i kompetencje. 

Aby cyfrowo wzmocnić swoich pracowników, przedsiębiorcy powinni przede wszystkim wykorzystać spostrzeżenia zebrane na przestrzeni lat na temat swoich pracowników, tak aby można było zdefiniować określony i dostosowany program nauczania.

Przed podjęciem decyzji, która forma byłaby lepsza dla firmy, należy zastosować strategię oddolną: zacząć od pracowników, zrozumieć, jakie są ich obecne umiejętności cyfrowe i jasno ocenić obecny stan firmy.

Zrozum, gdzie najlepiej skoncentrować inwestycje w inicjatywach z zakresu umiejętności cyfrowych, aby osiągnąć największy wpływ i najkorzystniejsze wyniki oraz jak zaprojektować interwencje w zakresie umiejętności cyfrowych.

Po stworzeniu linii bazowej dotyczącej aktualnego stanu i potrzeb można zacząć oceniać i wdrażać konkretne strategie.  

Rozważ formalne szkolenie i edukację
Firma/Przedsiębiorca może zdecydować się na współpracę z zewnętrznymi instytucjami szkoleniowymi lub w pełni wykorzystać swoje jednostki wewnętrzne w celu zorganizowania odpowiednich kursów dla pracowników.

Rozważ współpracę z instytucjami edukacyjnymi
Współpraca ze szkołami wyższymi lub innymi instytucjami edukacyjnymi może być opłacalnym sposobem zapewnienia formalnego szkolenia i obopólnych korzyści.
Uczniowie (być może przeszkoleni) poznają świat pracy zawodowej, podczas gdy firma korzysta z nowych zasobów.

Rozważ zorganizowanie grupowego uczenia się i sesji samokształcenia
Różne projekty współfinansowane przez Unię Europejską mają na celu stymulowanie umiejętności cyfrowych w całej Europie. Można znaleźć otwarte platformy (otwarte zasoby edukacyjne).
Pracownicy nie zawsze są świadomi istnienia darmowych, otwartych narzędzi. Ujawnienie tych strategii i skierowanie ich w stronę najbardziej odpowiednich zasobów pomoże im w procesie samokształcenia.

Rozważ inne nieformalne sposoby uczenia się, takie jak:
sesje drop-in, spotkania w barach i kawiarniach
akademie cyfrowe, które są kuratorami zasobów takich jak „jak to zrobić”, klipy wideo lub webinary
rozmowy z ekspertami wewnętrznymi i zewnętrznymi
„Bootcampy” i mentoring dla liderów
grupy dyskusyjne i społeczności do wzajemnego wsparcia
cyfrowe sieci mistrzów, które pomagają rozpowszechniać umiejętności cyfrowe w całej organizacji
cyfrowe plany rozwoju, aby pomóc jednostkom wyznaczać cele i śledzić postępy. 

eide

Podsumowanie

Czujesz, że poprawiłeś już swoje umiejętności w zakresie cyfrowej przedsiębiorczości? Zrób ten test i sprawdź!

T

Finansowane przez Program Erasmus+ Program Unii Europejskiej

Komisja Europejska wspiera tworzenie tej publikacji, ale nie popiera treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie treści w niej zawartych.

 2019 Projekt EIDE
Opracowanie graficzne KLEINON