T

PROFIL NAUCZYCIELA PROMUJĄCEGO POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CYFROWEJ

Profil ten koncentruje się na kompetencjach nauczycieli potrzebnych do ułatwiania rozwoju cyfrowego sposobu myślenia i postawy przedsiębiorczości cyfrowej.

Kompetencje te możemy podzielić na różne sekcje: 

• Organizowanie ambitnego i inspirującego środowiska nauki i pracy dla uczniów. Przestrzeń "eksploracyjna", w której uczniowie i organizacje są mile widziani i zachęcani do odkrywania swojego potencjału i poszukiwania sposobów na jego urzeczywistnienie.
• Tworzenie autentycznych wyzwań lub projektów wspólnie z kolegami, uczniami
i lokalnymi przedsiębiorcami
• Aktywizowanie inspirujących wzorców, dzielenie się historiami z prawdziwego życia o wyzwaniach lub doświadczeniach w zakresie przedsiębiorczości 

• Umiejętności coachingowe (mentorskie): np. techniki osobistej analizy SWOT / koło wartości / samomotywacja / wyznaczanie celów

Metodologie wzmacniające postawy i umiejętności przedsiębiorcze w zakresie odkrywania możliwości, pozyskiwania zasobów i wprowadzania pomysłów w życie, takie jak:
• Modele biznesowe CANVAS
• Myślenie projektowe
• Podejście doceniające
• Planowanie scenariuszy 

• (Online) networking / wykorzystanie mediów społecznościowych / wywieranie wpływu
• Tworzenie powiązań na różnych poziomach (regionalnym, krajowym, międzynarodowym)

• Budowanie zespołu, zarządzanie konfliktami, tworzenie efektywnych zespołów

• Umiejętności komunikowania się
• Empatia
• Odporność, wytrwałość
• Aktywne słuchanie
• Motywacja, przywództwo 

• Umiejętność wyszukiwania informacji w internecie
• Umiejętności cyfrowe / informatyczne IT / media społecznościowe
• Liczenie
• Zarządzanie danymi i analityka  

Szczegółowa wiedza z zakresu przedsiębiorczości (EntreComp)

Struktura

Biorąc pod uwagę powyższy profil nauczyciela, program EIDE mający na celu szkolenie nauczycieli VET na ambasadorów przedsiębiorczości jest następujący:

Przedsiębiorczość (2 godziny)
- Definicja przedsiębiorcy
- Cechy przedsiębiorcy. Ramy EntreComp

Click HERE for the training material.

Umiejętności trenerskie /coachingowe (5 godzin)
- Rola trenera/coacha
- Osobisty SWOT
- Koło wartości
- Znaczenie aktywnego słuchania
- Wyznaczanie celów SMART

Click HERE for the training material.

Metodyka aktywnego uczenia się (4 godziny)
- Nauka oparta na wyzwaniach
- Modele biznesowe CANVAS
- Myślenie projektoweClick HERE for the training material.

Tworzenie sieci/networking/ i budowanie zespołu (3 godziny)
- Tworzenie efektywnych zespołów (Metoda Belbina)
- Coaching rówieśniczy (metoda interwencyjna)
- Zarządzanie konfliktem  

Click HERE for the training material.

Digital competences (4 hours)

Kompetencje cyfrowe (4 godziny)
- Narzędzia cyfrowe do gromadzenia danych i analizy
- Zarządzanie mediami społecznościowymi
- Cyfrowe narzędzia dla przedsiębiorcy (Google sites, Wordpress, YouTube, infografiki, biuletyny…)

Click HERE for the training material. 

T

Finansowane przez Program Erasmus+ Program Unii Europejskiej

Komisja Europejska wspiera tworzenie tej publikacji, ale nie popiera treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie treści w niej zawartych.

 To jest bezpłatne źródło nauczania

Bezpłatny dostęp do użytku, adaptacji oraz wykorzystywania w pracy pod warunkiem niewykorzystywania komercyjnego, a także wskazywania twórcy (Projekt EIDE 2018-1-PL01-KA202-050863). Więcej informacji poniżej.

 2019 EIDE Project 
Design by KLEINON