O 4 - EIDE Przejdź do kursu dla trenerów 

Rolą tego kursu jest zapoznanie nauczycieli i trenerów VET z zagadnieniami i specyficzną wiedzą dotyczącą 2 głównych tematów: inteligencja emocjonalna oraz przedsiębiorczość cyfrowa. Kurs przedstawia też narzędzia opracowane w ramach projektu EIDE do wspierania uczniów i swoich instytucji w integracji na nowych polach.

Grupa docelowa: nauczyciel VET / trener / mentor / profesjonalista

W większości systemów edukacyjnych nauczyciele są wysoko wykształceni i wyspecjalizowani w stosunkowo wąskiej dziedzinie. Inteligencja emocjonalna jest bliższa naukom humanistycznym, technologia cyfrowa – naukom ścisłym. Aby osoba mogła odnieść sukces biznesowy, musi swobodnie poruszać się w obu obszarach. Kurs jest dostępny dla każdego nauczyciela VET, bez wymagań wstępnych oraz wystarczająco wciągający, aby zapewnić solidną podstawę, dzięki czemu będzie mógł zapewnić skuteczne wsparcie oraz być mentorem dla swoich uczniów. 

T

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 This is an Open Educational Resource

 You are free to use, adapt, reproduce and share the work as long as you do not use it commercially and indicate the creator (EIDE Project 2018-1-PL01-KA202-050863). More info HERE.

 2019 EIDE Project 
Design by KLEINON