O2 EIDE ZESTAW NARZĘDZI DO NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

Zbiór działań uzupełniających do każdego modułu z części I /części II kursu e-learningowego, do wykorzystania przez nauczycieli/trenerów VET, zarówno podczas pracy online jak i w realu.
Każdy rozdział podręcznika odpowiada modułowi kursu e-learningowego proponując nauczycielom/trenerom szereg metod interaktywnych, pomysły na działania nieformalne jako źródło inspiracji w celu zwiększenia atrakcyjności zajęć.  

Mobirise

O3 Ramowy Program Nauczania

Ramowy program nauczania jest narzędziem wspierającym nauczycieli teorii i praktyki zawodowej we wprowadzaniu 2 nowych tematów (Inteligencja emocjonalna dla sukcesu w przedsiębiorczości oraz Przedsiębiorczość cyfrowa) do standardowego programu szkolenia VET. Ten program jest uzupełnieniem Kursu Szkoleniowego EIDE oraz ZESTAWU NARZĘDZI DO NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ EIDE (EIDE Training Course and EIDE TEACHING AND LEARNING TOOLKIT). Daje możliwość skorelowania wiedzy, umiejętności, kompetencji, treści nauczania z metodami oceny oraz wskażnikami osiągnięć. Ze względu na duże zróżnicowanie krajowych systemów edukacji zawodowej, zastosowano wspólne ramy / szablon, lecz można swobodnie spersonalizować dokument, a także zaadaptować go do potrzeb krajowych. 

Mobirise Mobirise
T

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Mobirise

 This is an Open Educational Resource

 You are free to use, adapt, reproduce and share the work as long as you do not use it commercially and indicate the creator (EIDE Project 2018-1-PL01-KA202-050863). More info HERE.

 2019 EIDE Project 
Design by KLEINON